Cennik

Wynagrodzenie pracy Rzeczoznawcy Majątkowego determinują warunki umowy z zamawiającym.


Stawki za sporządzenie wyceny są uzależnione od nakładu pracy potrzebnego do wykonania zlecenia, stopnia skomplikowania przedmiotu, jego lokalizacji oraz dokumentów udostępnionych przez zamawiającego takich jak np. wypis z rejestru gruntów/budynków/lokali, mapa ewidencyjna/zasadnicza.


Koszt usługi ustalany jest każdorazowo indywidualnie dla każdego klienta w zależności od powyższych czynników.


Zapraszamy do kontaku.