Polityka prywatności

Firma PMK Consulting zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta PMK Consulting i użytkownika serwisów należących do PMK Consulting obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie http://pmkconsulting.pl/politykaprywatnosci.html

PMK Consulting nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/ użytkowników swoich serwisów i czasopism. Żadna z wprowadzanych zmian nie wpłynie na tą zasadę.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez PMK Consulting.

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisów należących do PMK Consulting możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza kontaktowego lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię, numer telefonu kontaktowego i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Niezapowiedziane Wiadomości

PMK Consulting zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości PMK Consulting rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów PMK Consulting.

Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych PMK Consulting.

Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Inne formularze

Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do PMK Consulting i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez Housevalouer nie podlegają Polityce Prywatności.

Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach należących do PMK Consulting.

W przypadku pytań proszę pisać na adres mailowy:

housevaluer@gmail.com

pmkonieczny85@gmail.com